Logo

" Vi gör det med flyt "

Tallgatan 17
360 10 Ryd
0459/80559
0470/754319


Egen tillverkning av flytbryggor och tillbehör. Priser från 2800:-per 4 meter.
Smålandsbryggan är en vidareutveckling av Tornebryggan.
Tillverkad sedan 1966 i Torne 3 mil söder om Växjö.

Som standard tillverkas tre grundtyper av bryggor.
Typ 1 Privatbrygga.
Typ 2 Kombibrygga bad och båtbrygga.
Typ 3 Båt och havsbrygga.
Vi tillverkar givetvis också Specialbryggor efter era önskemål.
Naturligvis för vi även Tillbehör och beslag.
Vid val av bryggtyp bör man ta hänsyn till bryggans läge, antal båtar, samt båtstorlekar.
Viktigt är också om bryggan skall ligga i under vintern.
Bryggtyperna 2 och 3 har en stomme som skruvats ihop.
Detta innebär att delar kan bytas ut vid eventuell skada.
Flythöjd och bärkraft kan också ändras vid behov.
Känner Ni er osäkra vid val av bryggtyp delar vi givetvis med oss av vårt kunnande.
Skicka gärna ett mail för en gratis broschyr.


thomas@smalandsbryggan.se


Hit Counter